מחירון חלפים

יתרונות החלפים המקוריים:
• החלק המקורי זהה לחלוטין לחלק שהורכב ברכבך במפעל.
• מיוצר לאחר מו"פ בהם הושקעו משאבים אדירים כאשר החלפים נבדקים
בשלב התכנון והייצור על מנת להעניק ללקוח את האיכות הגבוהה ביותר ללא פשרות.
• חלפים מקוריים עוברים את כל מבחני הריסוק והבטיחות ואיכותם זהה לאיכות הכללית של הרכב.
• החלפים המקוריים עומדים בכל התקנים המחמירים של יצרן הרכב.
• המחירים כוללים מע"מ

קובץ פירוט מוצרים

חפש מק"ט פריט

-
* יש להכניס מק"ט מלא כולל קידומת לדוגמא:
XX-0000000000

מק"ט
תיאור פריט
סוג מוצר
מחיר לצרכן
זמינות
*המחירים מעודכנים לתאריך

אחריות חלפים

תקופת האחריות לחלפים מקוריים חדשים היא שנתיים ללא הגבלת ק"מ בהתקנה במרכז שירות מורשה יבואן ובכל מקרה לא פחות מתקופת האחריות על הרכב.
תקופת האחריות לחלפים מתוצרת MOTRIO/VA ולחלפים משופצים ע"י יצרני הרכב היא שנה ללא הגבלת ק"מ בהתקנה במרכז שירות מורשה יבואן.
האחריות לחלפים מקוריים שלא הותקנו במרכז שירות מורשה הנה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ, המוקדם מבניהם.
האחריות לחלפים שאינם מקוריים או חלפים משופצים/משומשים מכל סוג הנה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ, המוקדם מבניהם.
האחריות היא לפגם שמקורו בכשל בייצור או בחומרים לקויים. חלקי בלאי לסוגיהם לא מכוסים במסגרת אחריות.
האחריות למצברים (12V) היא ל-12 חודשים מיום הקניה אלא אם צוין אחרת.